Menu

FLEXIBLE
AND
RELIABLE

ПОЧЕТНА

Лоцирани во Скопје, главниот град на Република Македонија (ПЈРМ), се наоѓаме во средината на јужен Балкан десно од главните транспортни линии од југ кон север и од запад кон исток. Обезбедуваме шпедитерски и логистички услуги во Македонија, исто така и соседните земји како Албанија, Косово, Грција, БУгарија, Србија и кон Северна Европа.
Како подружница на Ems Chartering GmbH & Co. KG, Леер, можеме да се потпреме на огромното искуство од извонредната германска логистичка компанија. Понатаму, тесно сме поврзани со нашата албанска сестринска компанија GALA (German Albanian Logistics Agency).
Преку нашите деловни врски кои вклучуваат бродски агенции, шпедитери и логистички услуги нудиме услуги низ цела Европа. Ова ни овозможува да им понудиме соодветни решенија за транспорт на нашите клиенти за секаков вид на товар. Нашиот тим од логистички експерти имаат соодветно знаење за справување со стандарден, нестандарден како и опасен товар.

Нашиот тим зборува на македонски, грчки, албански, српски, хрватски, босански, германски и англиски.

ПОЧЕТНА

Лоцирани во Скопје, главниот град на Република Македонија (ПЈРМ), се наоѓаме во средината на јужен Балкан десно од главните транспортни линии од југ кон север и од запад кон исток. Обезбедуваме шпедитерски и логистички услуги во Македонија, исто така и соседните земји како Албанија, Косово, Грција, БУгарија, Србија и кон Северна Европа.
Како подружница на Ems Chartering GmbH & Co. KG, Леер, можеме да се потпреме на огромното искуство од извонредната германска логистичка компанија. Понатаму, тесно сме поврзани со нашата албанска сестринска компанија GALA (German Albanian Logistics Agency).
Преку нашите деловни врски кои вклучуваат бродски агенции, шпедитери и логистички услуги нудиме услуги низ цела Европа. Ова ни овозможува да им понудиме соодветни решенија за транспорт на нашите клиенти за секаков вид на товар. Нашиот тим од логистички експерти имаат соодветно знаење за справување со стандарден, нестандарден како и опасен товар.

Нашиот тим зборува на македонски, грчки, албански, српски, хрватски, босански, германски и англиски.

Your browser is too old.


This Website doesn’t support Internet Explorer 9 and older. Please upgrade to the latest version one of the following browsers: